Nowelizacja ustawy o grach hazardowych z 2011 roku wprowadziła uproszczone zasady urządzania i organizowania loterii fantowych, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej o której mowa w art. 70 ustawy - tzw. małych loterii fantowych. Kwota bazowa dla danego roku jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Obecnie wynosi ona 3.665,68 zł.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na organizację takich loterii, wystarczającym jest, że osoby je organizujące dokonają zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wymóg dotyczący składania gwarancji wypłacalności nagród został zastąpiony obowiązkiem złożenia zeznania wypłacalności nagród.

Minister finansów wyjaśnił, że obowiązujące regulacje są stale monitorowane i podlegają analizie pod kątem wprowadzenia dalszych ułatwień. Aczkolwiek minister zaznaczył, że konieczne jest spełnienie formalności związanych z organizacją tzw. małych loterii fantowych z uwagi na charakter gry. Tak jak w przypadku innych gier hazardowych, konieczna jest ochrona interesów uczestników oraz przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom.