Magdalena Kobos zapewniła, że nie ma ani nie było groźby, że podatnicy przekazując 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego mieliby czekać dłużej na zwrot ewentualnej nadpłaty.

W ubiegły czwartek portal gazeta.pl doniósł, że w programie Poltax pojawił się błąd dotyczący deklaracji składanych przez osoby, które chcą przekazać 1 proc. podatku na cele pożytku publicznego. Wpisuje on błędny termin przekazania pieniędzy z 1 proc. na konto organizacji. Zamiast „31 sierpnia 2009" pojawia się „31 lipca 2009". Zdaniem portalu, urzędnicy odkładają więc na bok PIT-y z wypełnioną rubryką „1 procent" i na bieżąco realizują pozostałe. To może oznaczać, że podatnicy, którzy wykażą nadpłatę podatku, dłużej poczekają na zwrot pieniędzy.

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że „niezwłocznie, po zgłoszeniu nieprawidłowości w systemie Poltax, związanym z błędnym wprowadzeniem terminu płatności, ministerstwo rozpoczęło prace nad jego usunięciem, a urzędy skarbowe otrzymały 18 lutego br. zalecane obejście problemu związane z modyfikacją (z wykorzystaniem aplikacji Poltax) wartości w polu termin płatności".

„Usterka została już usunięta i system Poltax z prawidłowym „terminem płatności” został przekazany do urzędów skarbowych, które od 10 marca br. mogą instalować jego nowe wydanie" - czytamy w komunikacie.

Rzeczniczka Ministerstwa Finansów zapewniła, że prace związane z usunięciem nieprawidłowości nie będą miały wpływu na termin związany ze zwrotem nadpłaty. Zgodnie z Ordynacją podatkową, nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, a jeśli zeznanie zostało skorygowane - w ciągu trzech miesięcy od dnia jego skorygowania.
„W przypadku przekroczenia terminu na zwrot nadpłaty podatnik otrzymałby pieniądze wraz z ustawowymi odsetkami. Urzędy skarbowe starają się unikać konieczności zwrotu podatku z odsetkami" - dodała rzeczniczka.

Według MF, przepisy w zakresie przekazywania 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego zostały uproszczone tak, aby coraz więcej osób decydowało się na wsparcie osób potrzebujących częścią swojego podatku i zaistniała sytuacja nie będzie miała wpływu na czas oczekiwania na jego zwrot.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów poinformowala ponadto, że Ministerstwo Finansów zamierza ujednolicić kryteria typowania do kontroli podatników podejrzanych o uzyskiwanie dochodów z nieujawnionych źródeł. Wytyczne w tej sprawie MF wysłało do podległych jednostek.
Kobos powiedziała, że ministerstwo przekazało urzędom kontroli skarbowej i urzędom skarbowym pismo zawierające wytyczne dotyczące kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł.
„Mają one na celu ujednolicenie kryteriów typowania podmiotów do kontroli i wzmocnienie efektywności kontroli" - powiedziała. Według niej zmiany mają też na celu zapewnienie spójności działań administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Rzecznik MF wytłumaczyła, że nie może ujawnić treści wytycznych, gdyż są one dokumentem do użytku wewnętrznego.
Zaznaczyła jednak, że tego typu wskazówki były i są wysyłane do podległych jednostek regularnie. „Świat się zmienia i zmieniają się obszary, gdzie należy przyłożyć lupę kontroli skarbowej. Poza tym zmienia się podejście fiskusa do kontroli" - powiedziała.
Zwróciła uwagę na ostatnią nowelizację Ordynacji podatkowej, która przewiduje wstrzymanie wykonania decyzji i konieczność zawiadamiania podatników o kontroli oraz zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które skracają czas kontroli.
„Wytyczne uwzględniają ducha tych zmian. Chodzi o to, żeby nie nękać wszystkich podatników, ale skupić się na branżach podwyższonego ryzyka, gdzie może dochodzić do dużych uszczupleń dochodów podatkowych. Weryfikacja podatników do kontroli będzie prowadzona na podstawie wcześniejszej analizy danych" - zaznaczyła.

Kobos poinformowała, że wytyczne nie są tzw. zadaniami kontroli skarbowej na 2009 r., które przygotowuje resort finansów.
Media informowały wcześniej, że w związku z wytycznymi MF kontroli może się spodziewać każdy, kto kupi drogi sprzęt elektroniczny, luksusową biżuterię, czy zagraniczną wycieczkę. Aby fiskus prześwietlił dochody i wydatki podatnika, ma wystarczyć wydatek 20 tys. zł.