W porównaniu do cen obowiązujących w marcu cena miedzi zmniejszyła się o 198 zł, zaś cena srebra o 131 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki powyższe zostały ogłoszone w obwieszczeniu z 7 sierpnia 2013 r. (M. P. poz. 643).