Na początku października prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej, zwiększającej maksymalny poziom deficytu do 51,6 mld zł. W noweli budżetu założono dochody na poziomie 275 mld 729 mln zł i wydatki na poziomie 327 mld 294 mln zł. Wtorkowy dokument nie uwzględnia tych zmian.

Wydatki państwa po wrześniu wyniosły 234.000,9 mln zł, a dochody budżetu państwa wyniosły 204.398,9 mln zł.

fdu/ ana/ pad/