MF chce wprowadzić instytucję odpowiedzialności podatkowej w VAT

W związku z nasilającą się falą nadużyć w podatku VAT, w szczególności w obrocie wyrobami stalowymi czy paliwami, resort finansów zaproponował wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej. W określonych przypadkach nabywca odpowiadałby za zaległość podatkową sprzedawcy.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa zakłada wprowadzenie tzw. odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach.

Resort finansów szczegółowo określił zasady oraz przypadki odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Przedmiotem ww. odpowiedzialności mają być zaległości podatkowe z tytułu niezapłaconego podatku VAT powstałego w związku z dostawą określonej kategorii towarów. W załączniku do projektu wskazano jakich towarów będzie dotyczyła nowa regulacja. Są to

m. in. wyroby stalowe i paliwa. Podstawą odpowiedzialności solidarnej nabywcy będzie wyłącznie zaległość podatkowa wynikająca z niezapłaconego podatku.

Kolejnym rozwiązaniem w celu ograniczenia nadużyć podatkowych ma być wprowadzenie jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących dostawy towarów wrażliwych (takich samych jak w przypadku odpowiedzialności solidarnej). Zdaniem projektodawców wyeliminuje to w obszarze tych towarów rozbieżności sprawozdawcze.

W przypadku gdy dostawy towarów tzw. wrażliwych w jakimkolwiek miesiącu kwartału przekroczą kwotę 10.000 zł podatnicy stracą prawo do rozliczania się za okresy kwartalne i będą zobowiązani do składania deklaracji miesięcznych.

Projektowana regulacja ma wejść w życie od 1 lipca 2013 roku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 marca 2013 r.

Data publikacji: 8 marca 2013 r.