Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse klasyfikowane były i są do kodu 8703 taryfy celnej. Powyższe potwierdzone zostało również orzeczeniami sądów administracyjnych. Ambulanse w świetle zapisów Nomenklatury Scalonej są uznawane za samochody służące głównie do przewozu osób i spełniają wymagania pozycji 8703. Ambulans, w świetle Nomenklatury Scalonej, nie może być uznany za pojazd specjalny. Wg Nomenklatury Scalonej pojazdami specjalnymi są samochody, których głównym celem nie jest przewóz osób albo towarów. Pojazdami specjalnymi są pojazdy specjalnie skonstruowane albo przystosowane, wyposażone w różne urządzenia umożliwiające wykonywanie pewnych funkcji nietransportowych. Przykładem pojazdów specjalnych w świetle Nomenklatury Scalonej są ruchome przychodnie rentgenowskie, ruchome kliniki medyczne lub stomatologiczne.

Pojazdy rozumiane powszechnie jako ambulanse (karetki), w świetle klasyfikacji w układzie PKWiU, również uznawane były i są jako pojazdy do przewozu osób. Ambulanse spełniają wymagania kodu PKWiU 34.10.2. Powyższe zostało potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, który jest organem odpowiedzialnym za klasyfikacje w układzie PKWiU.

Z dniem 10 lipca 2009 r. do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku samochodów osobowych typu ambulans (8703) do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Należy zauważyć, iż zwykle wartość specjalistycznego sprzętu zdecydowanie przekracza wartość samego pojazdu bez wyposażenia. Powyższe pozwoliło zdecydowanie zmniejszyć akcyzę płaconą od aut sanitarnych.

Czytaj także: Naliczana wstecz akcyza na ambulanse pogrąży wiele firm >>>

Wyposażenia medycznego nie wlicza się do podstawy opodatkowania ambulansów >>>