Z międzynarodowych rankingówwynika, że warunki prowadzenia działalności w naszym kraju poprawiają się szybciej niż w większości państw. W ostatnim rankingu „Doing Business" Banku Światowego Polska awansowała na 25 miejsce wśród 189 państw. Skróceniu uległ czas uzyskania pozwolenia na budowę i czas wypełniania obowiązków podatkowych, dzięki upowszechnieniu elektronicznego rozliczania podatków. W ostatnim rankingu World Economic Forum Polska na 41 miejsce wśród 140 państw dzięki rozbudowie infrastruktury. Niemniej jednak w wielu obszarach liczba barier wcale się nie zmniejszyła.