W obecnym stanie prawnym kwestie związane z określeniem wzoru, wydawaniem i posługiwaniem się przez pracowników administracji podatkowej legitymacją służbową nie zostały uregulowane w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Jednocześnie niektórych czynności służbowych pracownicy urzędu skarbowego nie mogą przeprowadzić bez okazania legitymacji służbowej. Zatem niezbędnym było opracowanie projektu rozporządzenia w celu rozwiązania problemu niejednolitych wzorów legitymacji służbowych.

Wzór został opracowany w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której wydano legitymację służbową, poprzez wskazanie jej imienia i nazwiska, a także ustalenie zajmowanego przez nią stanowiska służbowego oraz miejsca pracy. Legitymacja będzie wystawiona przez podmiot, który zatrudnia pracownika izby skarbowej. Ponadto legitymacja zawiera wizerunek orła.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa