Cesja książeczki mieszkaniowej z rodzonego brata na podatnika, jeżeli nie została dokonana w formie darowizny stanowi przychód z praw majątkowych i podlega ona generalnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak uzyskany z tego tytułu przychód (przysporzenie majątkowe), na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony z opodatkowania.

Jeżeli podatnik po nabyciu praw do książeczki wystąpi o jej zlikwidowanie, to pozyskane w związku z likwidacją książeczki mieszkaniowej środki finansowe, jeżeli stanowią one premię gwarancyjną i odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej będą także korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 marca 2013 r., IPPB2/415-1060/12-4/AK