Doradca podatkowy może wykonywać tylko takie obowiązki, które wynikają z litery prawa i jednocześnie nie stanowią naruszenia zasad etyki zawodowej. Żądanie organów kontroli skarbowej przedkładania dokumentacji księgowej w postępowaniu kontrolnym, bez wszczynania kontroli podatkowej, stanowią oczywiste naruszenie zasad postępowania. Rada w przyjętym stanowisku zwraca uwagę na nagminną praktykę organów kontroli skarbowej obchodzenia przepisów proceduralnych przez formułowanie żądań określonego zachowania przez strony bądź ich pełnomocników w sytuacji braku wyraźnej podstawy prawnej do nakładania takich obowiązków.

W stanowisku samorządu wskazano, że w państwie prawa sądy nie powinny legitymizować działań organów skarbowych podejmujących próby egzekwowania obowiązków nieokreślonych jednoznacznie w przepisach prawa rangi ustawowej i w konsekwencji skazywać osoby, które nie popełniły żadnego wykroczenia czy przestępstwa skarbowego. Krajowa Rada poparła wniosek doradcy podatkowego o wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na orzeczenie wspomnianego sądu okręgowego.

źródło: stanowisko KRDP z 16 czerwca 2015 r. w sprawie poparcia wniosku doradcy podatkowego o wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 24 kwietnia 2015 sygn. IV Ka 52/15.

 

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł