W odpowiedzi na interpelację w której zarzucono, że resort finansów przygotował listę osób, którym przyjrzą się urzędy skarbowe, a służby fiskalne mają obserwować zakupy, jakie robią Polacy, resort zapewnił, że działalność organów podatkowych nie posiada cech inwigilacji w życie prywatne obywateli tylko koncentruje się z jednej strony na zapewnieniu maksimum ułatwień w dobrowolnym, prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, a z drugiej na prowadzeniu efektywnego poboru należności podatkowych i niepodatkowych oraz skutecznej kontroli wypełniania przez podatników obowiązku ponoszenia ciężarów świadczeń publicznych.

W kręgu zainteresowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w przedmiotowym zakresie są głównie osoby fizyczne, które według znamion zewnętrznych dokonują dużych wydatków przy równoczesnym ujawnianiu niskich dochodów. Są to osoby, co do których istnieje przypuszczenie, iż mogą uzyskiwać inne niż deklarowane dochody.