Do 14 dni zostanie wydłużony termin na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki bez podawania przyczyn. Kredyty nawet do 255 550 zł zostaną objęte nową ustawą o kredycie konsumenckim, której projekt sejmowa komisja gospodarki skierowała do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Projekt przewiduje duże zmiany dotyczące zasad odstąpienia przez konsumenta od umowy kredytu. Gdy nowa ustawa wejdzie w życie, kredytobiorca będzie mógł to zrobić bez podania przyczyny w terminie nie 10 dni, tak jak jest to teraz, ale w ciągu 14 dni kalendarzowych. Odmiennie zostaną także uregulowane zasady rozliczania między bankiem a kredytobiorcą. Jeżeli konsument będzie korzystał z prawa odstąpienia od umowy, to będzie musiał zwrócić kapitał plus odsetki od kapitału za okres, w którym korzystał z kredytu. Tak więc jeżeli korzystał z kapitału np. przez siedem dni i po siedmiu dniach odstąpił od umowy, to za ten okres musi zapłacić odsetki. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są korzystniejsze dla konsumenta, gdyż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie jest on zobowiązany do zapłaty oprocentowania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 marca 2011 r.