Grupa zajmowała się tzw. oszustwami karuzelowymi polegającymi na wprowadzeniu do obrotu fikcyjnych dokumentów związanych z obrotem towarowym (np. faktur VAT czy dokumentów przewozowych), które  stanowiły podstawę do występowania do urzędów skarbowych o zwrot VAT. Przedmiotem transakcji były artykuły spożywcze, takie jak kawa.

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już kilku osobom. Wobec jednej z nich, w październiku 2016 r., Sąd Rejonowy we Włocławku, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące. Wobec pozostałych osób zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczenie na majątku nieruchomym wynosi około 1 mln zł.