Nawet w najbardziej rozwiniętych i demokratycznych państwach - system prawa nie może zostać całkowicie zamknięty w tekstach prawnych, jeżeli nie chce popaść w radykalny konflikt z wymogami rozumu i sprawiedliwości uważa prof. dr hab. Jerzy Małecki. Jego zdaniem klauzule generalne i zwroty nieostre poprzez konieczność uwzględniania różnego rodzaju aktualnych ocen i reguł pozwalają na adaptację norm prawa podatkowego i to bez zmiany przepisów, do przemian zachodzących w życiu społeczno-gospodarczym. Są one także środkiem naprawiania niedoskonałej legislacji podatkowej.

Trudnego dla całego prawa podatkowego zagadnienia, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej, które zapewniają elastyczność tekstu aktu normatywnego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Zasad techniki prawodawczej dotyczy wydana przez Wolters Kluwer Polska monografia Pawła Borszowskiego "Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym".

W monografii autor skupia się na właściwych sposobach wykorzystania środków techniki prawodawczej zapewniających elastyczność tekstu ustawy podatkowej, gdyż ich wprowadzenie rodzi istotne konsekwencje co do zakresu danego unormowania. Jeżeli ustawodawca podatkowy popełni błędy w wyborze danego środka i jego umiejscowieniu w konkretnej regulacji, przyniesie to spore problemy dla praktyki podatkowej, które nie zawsze dadzą się usunąć w drodze wykładni.

W publikacji poddano analizie zagadnienie elastyczności przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem celów opodatkowania i zasady wyłączności ustawowej. W ramach badania regulacji zobowiązania podatkowego przeanalizowano także wprowadzoną 15 lipca 2016 r. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, pracowników rządowych i samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawnych w zakresie podatków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym
Paweł Borszowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł