Jak podkreśla Komisja, małe firmy korzystają już z szeregu środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Są to m.in. elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych.

W latach 2007–2012 obciążenia administracyjne (np. niepotrzebne wymogi w zakresie sprawozdawczości i informowania) zmniejszyły się o 25 proc. Powinno to wpłynąć na wzrost unijnego PKB o 1,4 proc., czyli o 150 mld euro.

Najważniejsze reformy mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie kosztów obejmują m.in. wprowadzenie jednolitego patentu UE, opracowanie unijnego kodeksu celnego i obniżenie cen budowy i rozbudowy sieci szerokopasmowych.

Znacząco zmienił się również sposób, w jaki Komisja przygotowuje przepisy. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby małych przedsiębiorstw oraz systematycznie wykorzystuje się oceny skutków, konsultacje społeczne i oceny.

Obecnie analizowanych jest ponad 20 inicjatyw legislacyjnych na rzecz ograniczenia biurokracji, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa produktów konsumenckich i zdrowia zwierząt.

Ujednolicona deklaracja VAT może pomóc zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Do końca 2014 r. przeprowadzonych ma zostać prawie 50 ocen w zakresie obciążeń regulacyjnych dotyczących np. zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, pracy tymczasowej, a także szeregu nowych unijnych przepisów UE w sektorze usług finansowych.

Komisja zamierza również wycofać szereg wniosków będących w trakcie procesu legislacyjnego, a także uchylić niektóre z przyjętych przepisów, które nie są już potrzebne.