Za pośrednictwem strony internetowej KIDP każdy członek Izby może zgłosić swoje uwagi lub własny postulat. Od 2010 roku funkcjonuje specjalny moduł umożliwiający doradcom podatkowym aktywne włączenie się w proces opiniowania przepisów prawnych.

Do Krajowej Rady Doradców Podatkowych stale wpływają projekty zmian przepisów, które są na bieżąco publikowane w zakładce „Konsultacje aktów prawnych”. Logując się do panelu mDoradca można wysłać swoje uwagi lub postulat, które trafią do Komisji Prawnej zajmującej się opracowywanie stanowisk w imieniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Na stronach KRDP można znaleźć wszystkie przekazane do konsultacji projekty (od 2010 r.) oraz wydane opinie.

W świetle ustawy o doradztwie podatkowym do zadań KRDP należy m.in. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie.