Minimalna stawka wynagrodzenia w 2018 r. wyniesie 2100 zł.

Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W 2018 r. kara grzywny wyniesie zatem od 210 zł do 42 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,2 tys. zł. Maksymalna kar grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 21 tys. zł.

Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności
  • oraz kara pozbawienia wolności.

Z przepisów Kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Stawka dzienna KKS

W 2018 r. stawka dzienna wyniesie od 70 do 28 tys. zł. Kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 700 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 20,16 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 5,6 mln zł.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie w 2018 r. 10,5 tys. zł.
 

Kodeks karny skarbowy. Komentarz Violetta Konarska-WrzosekKodeks karny skarbowy. Komentarz