System to przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku (logotypu) KIDP. Zbiór zawartych w nim zasad wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się logotypem Izby na wizytówkach, papierze firmowym, stronie internetowej, kopertach, notatnikach, teczkach, kalendarzach i szyldach.
Podobne zasady obowiązują w innych zawodach prawniczych, np. u notariuszy.

Stosowanie przez doradców podatkowych Systemu Identyfikacji Wizualnej ma pozwolić zbudować rozpoznawalny wizerunek Izby we wszystkich kręgach społecznych, pośrednio lub bezpośrednio z nią związanych. Przyczyni się także do łatwiejszego odróżnienia kancelarii doradców podatkowych od biur księgowych.

Samorząd doradców podatkowych oferuje także możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych.

Informacje na temat Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz certyfikatów znajdują się w serwisie internetowym KIDP.