Wysokość progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów, tak jak w 2015 r., będzie wynosić 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat.

Ponadto, tak jak w tym roku, w 2016 r. maksymalna wysokość „janosikowego” wpłacanego przez województwa będzie wynosić nie więcej niż 35% dochodów podatkowych sprzed dwóch lat.

Analogicznie do obecnie obowiązujących zasad w 2016 r. możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika „janosikowego” z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu.

Tak jak w 2015 r. na przyszły rok przewidziane są także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie m.in. budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich.

Ustawa trafiła obecnie do Senatu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego