Rząd, na swojej stronie internetowej przedstawił stan realizacji expose premiera Donalda Tuska wygłoszonego w Sejmie 18 listopada 2011 r. Zapowiedziane przez premiera zmiany w dużej mierze dotyczyły systemu podatkowego. Co udało się zrealizować dotychczas?

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej - rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki" będą obowiązywać od kwietnia 2012 r.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - planowane przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r., trwa przygotowanie projektu. Przewidziano w nim m.in. likwidację ulgi na Internet; zmiany w stosowaniu odpisu 50% kosztów uzyskania przychodów, zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach.

Ulgi prorodzinne będą się opierały na następujących zasadach:

a) ulga dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł;

b) ulga nie będzie przysługiwała rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł;

c) w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian;

d) w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 %.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych - planowane przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r., trwają uzgodnienia międzyresortowe. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł.

4. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym - planowane przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r., trwa przygotowanie projektu. Zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Katarzyna Bogucka