Orzeczona kara uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu oraz spełnia cele zapobiegawcze i wychowawcze jak również bierze pod uwagę motywację i sposób zachowania sprawcy.

Jest to pierwszy wyrok w sprawie prowadzonej przez szczeciński urząd celny, dotyczącej udziału ok. 17 tys. graczy – obywateli polskich w nielegalnych grach hazardowych urządzanych przez zagraniczne firmy hazardowe na terytorium RP.

Służba Celna przypomina, że:

- zabronione jest na mocy ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, na które udzielono zezwolenia (lista legalnych podmiotów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,

- zakazane jest na mocy art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego pod groźbą kary grzywny albo kary pozbawienia wolności albo obu tych kar łącznie, uczestnictwo w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.