Złożenie zeznania na podstawie otrzymanego PIT-40A lub PIT-11A odbywa się na takich samych zasadach jak dla pozostałych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1proc. podatku na rzecz OPP powinien samodzielnie złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym.

Minister finansów wyjaśnił, że nie ma potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie. Wprowadzenie innego, uproszczonego sposobu deklarowania 1proc. podatku na rzecz OPP dla świadczeniobiorców organów rentowych nie wyeliminuje konieczności wypełniania druku podatkowego lub kontaktu z administracją podatkową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej opinii z 2 lipca nie wykluczył ewentualnych zmian w tym zakresie. Należałoby jednak wziąć pod uwagę, że konieczna byłaby nie tylko nowelizacja przepisów, ale również dostosowanie systemów informatycznych organów rentowych do przyjmowania deklaracji podatkowych od emerytów.

Przypomnijmy, że w zeznaniach podatkowych znajduje się blok "Wniosek o przekazanie 1proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)", gdzie należy podać numer KRS wybranej organizacji i kwotę do przekazania. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje pieniądze na rzecz OPP.

Odpowiedź na interpelację poselską nr 5387/12