Tematyka konferencji dotyczy prowadzenia i uwzględniania ryzyka w działalności gospodarczej i budżetowej, jak również na rynkach finansowych. Ponadto zakres konferencji obejmuje ocenę i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz obszar informacyjny rachunkowości, jako źródła informacji do ograniczania poziomu ryzyka prowadzonej działalności.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16.11.2012 r. w Jachrance, w Centrum Kongresowym Warszawianka. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.