Formuła II WIOSENNEGO PRZEGLĄDU ORZECZNICTWA PODATKOWEGO polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2016. Ponownie weźmie w niej udział bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów - w tym sędzia Jan Rudowski Prezes Izby Finansowej NSA, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, a jej patronem - Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. i Przegląd Podatkowy

Referenci – edycja 2017 r.:

sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA – prezes Izby Finansowej NSA), prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (UMK), Paweł Banasik (Deloitte), Stanisław Bogucki (sędzia NSA), dr Tomasz Brzezicki (UMK), Michał Goj (EY), prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK), dr Sławomir Krempa (PwC), Andrzej Ladziński (GWW Tax), dr Paweł Majka (UR), Mariusz Marecki (PwC), Rafał Mikulski (Dentons), prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski (UMK), prof. UJ dr hab. Adam Nita (UJ, sędzia WSA w Gliwicach), Michał Nielepkowicz (Nielepkowicz & Partnerzy), prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska (UMK, sędzia WSA w Warszawie), Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy), dr Ewa Prejs (UMK), Alicja Sarna (MDDP), Adam Wacławczyk (Deloitte), Roman Wiatrowski (sędzia NSA), dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA), dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte)

Zobacz program konferencji: http://www.law.umk.pl