Będą zmiany na rynku audytu

Rynek sprawozdawczości i rewizji finansowej czeka szereg zmian wynikających z wprowadzonych unijnej dyrektywy i rozporządzenia w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Polski ustawodawca ma czas na ich przyjęcie do 17 czerwca 2016 r. Dlatego celem spotkania „Nowy nadzór, nowe kary. Czy jesteś na to gotów?” było omówienie kierunków zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i temu, jak biegli rewidenci i ich klienci powinni się do nich przygotować. Eksperci i uczestnicy warsztatów dyskutowali w szczególności o zmianach dotyczących wyznaczania audytorów, obowiązkowej rotacji, liście usług zakazanych oraz organizacji wewnętrznej firm audytorskich i przesłanek niezależności audytorów. Omówione zostały m.in. również przesłanki niezależności członka rady nadzorczej oraz nowa rola i zadania członków komitetów audytu, a także nowe rozwiązania związane z nadzorem nad zawodem biegłego rewidenta. Jednym z prelegentów na warsztatach była Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Różne perspektywy

W spotkaniu wzięli udział nie tylko biegli rewidenci, ale także przedstawiciele świata nauki i biznesu. – To ważne, żebyśmy spotykali się w tak szerokim i zróżnicowanym gronie – mówiła po spotkaniu Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i gospodarz wydarzenia. I dodała, że tylko w takich warunkach można zrozumieć perspektywę każdej z zainteresowanych zmianami stron. – Takie warsztaty są potrzebne, bo nie tylko dają szansę na zrozumienie nowych przepisów, ale także na dyskusję z naszymi kolegami, którzy wdrożyli już zmiany o tym, jak w praktyce tę wiedzę wykorzystać – wyjaśnia Ewa Sowińska. Podobnego zdania był Piotr Witek, członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku, który przyznał, że do zmian na rynku trzeba się dobrze przygotować, a tu ważna jest wymiana poglądów, rozmowa o tym co zrobić, żeby w tych nowych przepisach się dobrze poruszać, by mieć świadomość ryzyk i wiedzę jak się przed nimi zabezpieczyć.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie otworzyło wystąpienie Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR.