Przyszli doradcy podatkowi obecnie muszą zdać dwuetapowy egzamin. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Po zaliczeniu etapu pisemnego, w ciągu roku trzeba zdać część ustną.

Zmiany w dostępie do zawodu

Marcowy egzamin będzie przeprowadzony na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postuluje jednak od jakiegoś czasu rozszerzenie kompetencji doradców o sprawy karne skarbowe, ubezpieczenia społeczne i postępowania przed sądami rejestrowymi.

Propozycja rozszerzenia kompetencji

- Proces nadawania uprawnień doradcom musi być zmieniony – powiedział Prawo.pl dr hab. prof. UŁ Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Radzie zależy na rozszerzeniu kompetencji doradców, co siłą rzeczy będzie wiązało się z obowiązkiem posiadania wiedzy w jeszcze szerszym zakresie, zwłaszcza z prawa karnego. Dodatkowo, powinien się zmienić także charakter egzaminu. Prof. Mariański zwraca uwagę, że powinien być bardziej twórczy, a mniej odtwórczy. Bardziej będzie chodziło o umiejętność interpretowania przepisów i ich rozumienie, niż recytowanie ustawy z pamięci. KRDP chce także, aby pytania z części ustnej egzaminu nie były wcześniej publikowane.

Egzamin przeprowadza komisja

W Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego trwają aktualnie prace nad zmianą pytań egzaminacyjnych zamieszczonych w wykazie opublikowanym na stronie MF. – Obowiązujący zestaw pytań jest w dużej mierze nieaktualny i wymaga modyfikacji. Konieczne jest ich doprecyzowanie i dostosowanie do nowych przepisów podatkowych – powiedziała prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Natomiast o tym, czy będą zmiany w zakresie uprawnień doradców podatkowych zadecyduje ustawodawca, a o ewentualnych zmianach w zasadach przeprowadzania egzaminu na doradcę - minister finansów w drodze rozporządzenia. - Zatem w chwili obecnej wszelkie spekulacje na ten temat są zupełnie nieuzasadnione – podkreśliła prof. Glumińska-Pawlic.

Zobacz również: Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe >>

Czynności doradztwa podatkowego >>

NSA: Doradca podatkowy uniknie kary za nieujawnienie dokumentacji >>

Reklama usług doradztwa podatkowego >>