W ostatnim Janczyk był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Zajmował się kwestiami związanymi z grami hazardowymi, podatkiem akcyzowym, ekologicznym i podatkiem od wydobycia niektórych kopalin. Sprawował też merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez: Departament Podatku Akcyzowego, Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier oraz Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

Nadzorował też Komitet Standardów Rachunkowości.
 

Kontrola celno-skarbowa. Komentarz Karol RóżyckiKontrola celno-skarbowa. Komentarz
Wzory, zestawienia i procedury kontrolne >>