W styczniu dochody państwa wyniosły ponad 35 mld zł. Stanowi to niecałe 10 proc. rocznego planu. Wydatki wyniosły natomiast 26,6 mld zł (niecałe 7 proc. rocznego plan).
 
Wpływy z VAT
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że bardzo wysoka baza w styczniu 2017 r., a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje sprawiły, że według szacunkowych danych w styczniu 2018 r. dochody z podatku VAT były niższe o ok. 3,6 mld zł. 

Dochody z pozostałych podatków
W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, CIT, akcyza oraz gry, podatku od niektórych instytucji finansowych odnotowano wzrost.  Tytułem przykładu można wskazać, że dochody z PIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z CIT były natomiast wyższe o 11,4% r/r (o ok. 0,3 mld zł).

Prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, zwraca uwagę, że wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe niż w styczniu roku ubiegłego wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi,  dobrą sytuacją gospodarczą oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych.
 

Finanse i prawo finansowe Alina Majchrzycka-Guzowska  Finanse i prawo finansowe >>
Publikacja zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. >>