W przedmiotowej sprawie podatnik, który prowadzi restaurację uznał, że będzie stosował różne stawki VAT tj. gotowe posiłki sprzedawane na wynos będą podlegały stawce VAT 5 proc. natomiast konsumpcja na miejscu będzie opodatkowana według stawki VAT 8 proc.

Organ podatkowy uznał jednak, że stanowisko dotyczące stawki VAT przy sprzedaży gotowych posiłków na wynos jest nieprawidłowe, ponieważ opisana we wniosku sprzedaż gotowych posiłków na wynos nie stanowi dostawy towarów. Organu wskazał, że kluczem w ocenie czy mamy do czynienia z dostawą towaru czy z wykonaniem usługi, której przedmiotem jest produkt spożywczy, jest wystąpienie dodatkowych czynności (przetworzenia) wykonanych przed sprzedażą oraz dokonanych przed spożyciem przez samego nabywcę. A ponieważ podatnik przygotowuje posiłki sprzedawane na wynos w restauracji, to tym samym świadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem. Nie mamy więc w niniejszej sprawie do czynienia z dostawą towarów, która korzysta z opodatkowania 5 proc. stawką VAT.

Sprawa trafiła jednak do WSA w Rzeszowie. W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko organu podatkowego, iż jedynie przy sprzedaży gotowych produktów, nieprzygotowanych bezpośrednio do spożycia (tzn. nieugotowanych, usmażonych czy tylko podgrzanych) mamy do czynienia z towarem (spożywczym), którego dostawa korzysta z obniżonej stawki VAT. Natomiast w przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5 proc. stawki podatku, nie korzysta. W sytuacji takiej sprzedaż opodatkowana będzie 8% stawką podatku VAT.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 kwietnia 2012 r., I SA/Rz 176/12.