W związku z kontrolą ruchu osób spółka zamierza wyposażyć pracowników w jednakowe torby służące do wnoszenia prywatnych rzeczy na teren spółki.
Czy powyższy wydatek będzie kosztem dla spółki?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym jego zabezpieczenia zachowania lub, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Poniesienie wydatków związanych z pokryciem kosztów formy zabezpieczenia interesów spółki służy zabezpieczeniu źródła przychodów. Skoro zatem występuje przedmiotowy związek, a tego rodzaju wydatki nie znalazły się w katalogu negatywnym, wynikającym z przepisu art. 16 u.p.d.o.p. w mojej ocenie, można je wykazać po stronie kosztów uzyskania przychodów.