Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług księgowych i doradztwa podatkowego dostała propozycję pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o., dla której wystawia faktury za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej przez siebie działalności podatek dochodowy rozlicza wg stawki 19% (podatku liniowego).
Czy osoba ta nie straci możliwości rozliczania się wg podatku liniowego, jeżeli funkcję członka zarządu będzie pełnić tylko na podstawie uchwały (nie na umowę o pracę), a księgi nadal będzie prowadzić w oparciu o działalność gospodarczą?
Czy taka osoba może pełnić w spółce funkcję głównego księgowego i posługiwać się taką nazwą swego stanowiska w różnego rodzaju pismach w spółce i umowach?
Czy funkcję głównego księgowego można pełnić w oparciu o uchwałę, działalność gospodarczą, czy tylko w oparciu o umowę o pracę?
Jak postąpić, aby nie utracić możliwości rozliczaniu podatkiem liniowym?