Jest to również bardzo ważne narzędzie kontroli umożliwiające rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątku oraz skorygowanie danych księgowych do stanu rzeczywistego.

Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego jednostki, tak aby cała procedura przebiegała zgodnie z przepisami prawa i zasadami wypracowanymi w praktyce.

Aby uniknąć problemów i pułapek związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji polecamy zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi w Vademecum Głównego Księgowego, które omawiają te zagadnienia:

- Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

- Sposoby i formy przeprowadzenia inwentaryzacji

- Zasady inwentaryzacji aktywów

- Odpowiedzialność osób biorących udział w inwentaryzacji

- Rozliczanie niedoborów i nadwyżek krok po kroku

- Ubytki naturalne - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

- Spis z natury krok po kroku

Dowiedz się więcej z książki
Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł