W dzisiejszych realiach rynkowych znacznie częściej niż do tej pory dbamy o promocję, aby być zauważonym przez klienta i pozytywnie się wyróżnić.  Wiedza marketingowa przydaje się zarówno na etapie pozyskania nowych zleceń, jak i utrzymania dotychczasowych klientów. Nie jest to łatwe, jeśli strategię zamierzamy oprzeć nie na cenowym dumpingu, tylko aktywnej komunikacji, oferowaniu wartości dodanej, specjalizacji, czy kompleksowej obsłudze. Zaczynają się liczyć umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne – trzeba być przygotowanym na rozmowę z klientem, który chce odejść do innego biura, ponieważ oferuje ono „takie same usługi”, ale w znacznie niższej cenie. Choć stałe poszerzanie wiedzy i bycie na bieżąco z przepisami prawa to warunek sine qua non wykonywania zawodu doradcy czy księgowego, to aktualizowanie jej w zakresie niezbędnym do księgowania i rozliczeń podatkowych może okazać się niewystarczające. Klienci coraz częściej oczekują kompleksowego doradztwa, które staje się znacznie szersze niż tylko podatkowe i przybiera postać doradztwa biznesowego. Klientom zależy na rozwiązywaniu kwestii z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy czy cywilnego, ponieważ tego typu sprawy ściśle wiążą się z obsługą księgową i podatkową ich firm. Alternatywą dla zdobywania nowych kompetencji jest nawiązanie współpracy z innym specjalistą – radcą prawnym, adwokatem czy biegłym rewidentem.
W nowej rzeczywistości rynkowej bardzo liczą się takie cechy jak otwartość i łatwość nawiązywania oraz utrzymywania kontaktu z ludźmi. Nie należy wahać się, czy wypada poprosić zadowolonego klienta o rekomendację. Rynek stale się zmienia, zmieniają się też oczekiwania i potrzeby klientów. Dużą rolę odgrywają nowe technologie, które bardzo ułatwiają i usprawniają komunikację i – podobnie jak kiedyś programy do prowadzenia księgowości czy bazy informacji prawnej – stają się nieodłączną częścią prowadzenia praktycznie każdego biznesu, stąd nie można ich ignorować.

Aby dotrzymać kroku konkurencji potrzebna jest determinacja i dyscyplina, które są niezbędnym warunkiem rozwoju i odnalezienia się w tak szybko zmieniającym się otoczeniu.