Pytanie

Spółka polska zakupuje od linii lotniczych RYANAIR bilety lotnicze na przeloty np. Warszawa - Mediolan otrzymując tylko potwierdzenie rezerwacji nie fakturę.

Czy w świetle art. 21 ust. 1 art. 3 u.p.d.o.p. od tych płatności należy pobrać 10 proc. podatku?

Czy certyfikat pozwoli na płatność pełnej kwoty z uwagi na zapisy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy Polską a Irlandią w zakresie pozostałych dochodów?

Odpowiedź

Tak, uzyskanie aktualnego certyfikatu rezydencji przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (linii lotniczych) Ryanair pozwoli w przedstawionej sytuacji nie pobierać podatku 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku "u źródła").

Uzasadnienie

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Dotyczy to, między innymi, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Przychody takie są, co do zasady, opodatkowane 10 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 29 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.). Dotyczy to również przychodów osiąganych przez irlandzkie przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 grudnia 2014 r. - IBPBI/2/423-1233/14/BG).

Należy jednak zauważyć, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.d.o.f.). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 26 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f.). Powoduje to, że posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji zagranicznego przedsiębiorcy żeglugi powietrznej może wyłączyć konieczność pobrania podatku "u źródła" (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r. - IPPB5/423-629/14-4/AJ).

Dotyczy to również omawianej sytuacji, gdyż przedsiębiorstwo żeglugowe "Ryanair" nie prowadzi działalności poprzez zakład na terytorium Polski. W konsekwencji w świetle polsko-irlandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jego zyski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko w Irlandii (zob. art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie 13 listopada 1995 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów