Wraz z początkiem 2017 r. nałożono na podatników dodatkowe obowiązki związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Oprócz przygotowania rozszerzonej treści dokumentacji podatkowych, pojawiły się nowe obowiązki sprawozdawcze. Mowa o obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8 oraz uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.


Termin do końca marca
Do 1 stycznia 2017 r., podatnik o występowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi informował organy podatkowe w ramach deklaracji CIT-8. Na tej podstawie wiadomo było tylko tyle, że dokonywał on transakcji z podmiotami powiązanymi, natomiast nie było to jednoznaczne z tym, że daną dokumentację faktycznie posiada. Po zmianie przepisów, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych bez wezwania organów. W ramach tego obowiązku muszą przygotować oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, składane wraz z roczną deklaracją CIT-8.


Pierwszym terminem na złożenie takiego oświadczenia będzie 31 marca 2018 r. (dotyczy podmiotów, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), a dokładnie 2 kwietnia 2018 r., gdyż 31 marca 2018 r. wypada w sobotę. Przypomnijmy, że w przypadku podatników PIT termin ten upływa z końcem kwietnia 2018 r., czyli w terminie złożenia zeznania za 2017 r.
Dodatkowo, podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w danym roku podatkowym 10.000.000 EURO zobowiązani są do dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi - CIT-TP lub PIT-TP. Dokumenty te muszą wypełnić podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, a także w przypadku płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego.


Więcej danych dla fiskusa
Każdy z tych dokumentów dostarczy organom skarbowym narzędzi na potrzeby prowadzenia kontroli. Dla przykładu, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych ma służyć zapewnieniu, iż wszyscy podatnicy przygotują dokumentację, a niezłożenie oświadczenia może stanowić zaproszenie do kontroli. Z kolei dzięki sprawozdaniu CIT-TP organy podatkowe będą mogły przeprowadzić selekcję podatników do kontroli.


Warto dodać, że kontrole nie dotyczą już tylko dużych przedsiębiorstw, coraz częściej kontrolowane są bowiem przedsiębiorstwa średniej wielkości. Biorąc więc pod uwagę to, że ceny transferowe pozostają jednym z kluczowych obszarów zainteresowania administracji skarbowej, zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się 20 lutego o godz. 10.00 (link do zapisów tutaj). W trakcie szkolenia ekspert wyjaśni m.in.
- Jakie dokumenty są obowiązkowe do przygotowania dokumentacji?
- Jakie informacje należy przekazać w treści dokumentacji?
- Jakie obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów o cenach transferowych?
Jak i kiedy należy aktualizować dokumentację?


Szkolenie przeznaczone jest dla doradców podatkowych, księgowych, pracowników działów finansowych oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o nowych obowiązkach w zakresie cen transferowych znajdziesz w analizie Nowe regulacje w zakresie cen transferowych >>