Ministerstwo Finansów przygotowało projekt wniosku o wydanie interpretacji ogólnej i określiło sposób uiszczenia opłaty od takiego wniosku.

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadziła od 1 stycznia 2012 r. możliwość składania do Ministra Finansów wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Projektowane rozporządzenie określa wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORG-OG) oraz wzór załącznika ORD-OG/A, który należy wypełnić w przypadku, gdy obszerność przedstawonego zagadnienia lub wskazania przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej, a także wskazania niejednolitego stosowania przepisów podatkowych, nie pozwalają na opisanie ich w formularzu wniosku.

Projekt określa także sposób uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Opłatę uiszcza się na rachunek organu upoważniego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego składany jest wniosek, albo gotówką w kasie organu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl