Konkurs składał się będzie z dwóch części - sprawdzianu wiedzy zawodowej i oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych. Wiedza zawodowa będzie sprawdzana za pomocą zadań problemowych dotyczących zagadnień prawa podatkowego i pisemnego testu. Natomiast predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze kandydatów na dyrektorów izb skarbowych komisja oceni na podstawie ustnych wypowiedzi uczestników konkursu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej m.in. na temat koncepcji zarządzania izbą skarbową.