Nowelizacja ta skutkuje likwidacją rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali, co powoduje, że wzór deklaracji VAT-7D, który obecnie dedykowany jest podatnikom innym niż mali, przestaje mieć zastosowanie. W związku z powyższym zmiany wymagają Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym informacji dotyczących deklaracji VAT-7D oraz wzór deklaracji VAT-9M, w którym powołany jest ten wzór deklaracji.

Załącznikami do projektowanego rozporządzenia będą dotychczas stosowane wzory deklaracji VAT-7 (załącznik nr 1), VAT-7K (załącznik nr 2), VAT-8 (załącznik nr 4) oraz zmieniony wzór VAT-9M (załącznik nr 5). Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) stanowią załącznik nr 3 do projektowanego rozporządzenia. Zmiana aktualnie obowiązującej wersji Objaśnień polega na usunięciu treści, które dotyczą deklaracji VAT-7D.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów