Pytanie

W szpitalu ma odbyć się bezpłatny staż pielęgniarek, które będą podczas wykonywanych prac korzystać z jednorazowego sprzętu medycznego szpitala, opieki i nadzoru pracowników szpitala. Firma, która kieruje pielęgniarki na staż, zamierza w ramach umowy w zamian za możliwość odbycia stażu w szpitalu przeszkolić nieodpłatnie pielęgniarkę.

Czy dla szpitala taka umowa wzajemna pociąga za sobą obowiązek podatkowy?

Odpowiedź

Barter usług rodzi obowiązek podatkowy.

Uzasadnienie

Rozumiem, że umowa tak jest skonstruowana, iż szpital, w zamian za umożliwienie odbywania stażu, uzyska prawo do przeszkolenia pielęgniarki przez ten podmiot. Jest to więc specyficzny rodzaj barteru usług. W efekcie zatem dojdzie do zespołu powiązanych świadczeń:

- odpłatnego udostępnienia stażu,

- usługi szkoleniowej na rzecz szpitala,

- usługi podnoszenia kwalifikacji na rzecz pielęgniarki.

W przypadku bowiem, gdyby szpital nie uzyskał prawa do przedmiotowego szkolenia, pielęgniarki musiałyby same sfinansować odpowiednie usługi szkoleniowe by uzyskać analogiczny efekt.

Usługa podnoszenia kwalifikacji świadczona przez szpital na rzecz pielęgniarki będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). Przychód zwolniony należy wycenić według ceny nabycia usługi szkoleniowej.

Natomiast wzajemne świadczenia szkoleniowe między firmą kierującą stażystki a szpitalem będzie opodatkowane. Będzie to jednak odpłatne świadczenie usług, bowiem odpowiadać mu będzie usługa podnoszenia kwalifikacji pielęgniarki. Przychód uzyskany przez szpital z uzyskanej usługi podnoszenia kwalifikacji (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - będzie skutkował jednocześnie poniesieniem kosztów jego uzyskania odpowiadających kosztom poniesionym w związku ze stażem (art. 15 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Ewentualny dochód z tego tytułu będzie mógł zostać zwolniony z podatku, jako wydatkowany na szkolenie personelu medycznego, a więc na cel określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł