Celem projektu jest stworzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Przy ocenie konkurencyjności poszczególnych krajów innowacyjność jest jednym z istotnych czynników. Polska w rankingach innowacyjności wypada niezadowalająco (46 miejsce na 141 w Global Innovation Index 2015; 24 miejsce na 28 w Innovation Union Scoreboard 2015) i jest oceniana poniżej średniej dla UE we wszystkich głównych obszarach.

W strategii Europa 2020, unijnym planie wzrostu na okres od 2010 do 2020 r, jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy. Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r.

Projekt przewiduje zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które ułatwią prowadzenie działalności badawczo rozwojowej. Zakłada zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie po stronie podatnika pewności co do otoczenia prawnego w jego przedsięwzięciach długoterminowych. Zniesienie opodatkowania aportu, ma również zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.

Zmiana dotyczyłaby również kosztów uzyskania przychodów, których nie stanowiłyby wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności intelektualnej.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł