- Plasowanie emisji odbyło się w Polsce i w Czechach. To był kluczowy warunek zarządzających spółką – akcjonariat miał pochodzić z dwóch równoległych rynków, gdzie iCom zamierza rozwijać swój biznes. W sumie spółka przeznaczyła dla inwestorów 1 mln nowych akcji. Liczba chętnych zdecydowanie przewyższyła liczbę oferowanych papierów, więc zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane. W sumie spółka pozyskała 3 mln złotych, które zamierza przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury do obsługi rosnącej liczby projektów oraz na przejęcia wśród firm z rozdrobnionego sektora aplikacji mobilnych w Polsce i w Czechach – powiedziała Bogusława Skowrońska, prezes zarządu CMS ProAlfa.

– iCom, jako lider rynku, może sam stać się atrakcyjnym obiektem akwizycji dla agencji reklamowych, nieposiadających kompetencji w zakresie aplikacji mobilnych lub dla dużych graczy IT – powiedziała Skowrońska. Jednym z akcjonariuszy iCom Vision Holding jet Anect a.s., spółka, która jest wiodącym integratorem rozwiązań informatycznych i dostawcą usług dla sektora finansowego oraz dla administracji publicznej w Czechach.

Spółka iCom Vision Holding, a.s. jest aktywna na rynku od 2002r., i od tego czasu pracuje nad dostarczaniem mobilnego contentu, do głównych operatorów sieci mobilnych w Republice Czeskiej i na Słowacji. Od 2009 r. Spółka koncentruje się na tworzeniu rozwiązań technologicznych, opartych na zintegrowanych aplikacjach mobilnych z Internetem, stosując je w marketingu cyfrowym dla dużych korporacji. Spółka korzysta na bardzo dynamicznie rosnącym rynku aplikacji biznesowych, sieci społecznościowych, płatności mobilnych, oraz penetracji sieci 3G.

- W samych Czechach komórki stanowią 130% całej populacji, a iCom liczy na dalszy rozwój usług komunikacyjnych, które będą wartością dodaną dla użytkowników telefonów komórkowych, m.in. Facebook, Twitter, Skype. Morgan Stanley przewiduje, iż do roku 2014 korzystanie z mobilnego Internetu przewyższy korzystanie z Internetu stacjonarnego – powiedział Tomáš Prošek, Dyrektor Rozwoju Strategicznego i Relacji Inwestorskich iCom Vision Holding.

iCom Vision Holding, a.s. będzie czwartą zagraniczną spółką notowaną na NewConnect.W 2008 i w 2009 roku CMS Corporate Managment Services, jako pierwszy autoryzowany doradca wprowadził na NewConnect dwie spółki zagraniczne – Photon Energy a.s. oraz BGS Energy a.s. Kapitalizacja Photon Energy od czasu debiutu zwiększyła się pięciokrotnie, a firma osiągnęła przychody w 2010 roku przekraczające 200 mln złotych. Sprzedaż samego czeskiego Photon Energy na bazie 3 kwartałów 2010, stanowi 1/3 sprzedaży wszystkich spółek z NewConnect.

- Zgodnie z rekomendacją naszego autoryzowanego doradcy, wybraliśmy rynek NewConnect, ponieważ jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem alternatywnym w Europie. NewConnect z praktycznego punktu widzenia jest jedyną opcją dla małych i średnich przedsiębiorców w regionie do pozyskania kapitału equity z rynku publicznego. Na rynku Neuer Markt przy Deutsche Borse bylibyśmy praktycznie niezauważeni - powiedział Tomáš Prošek.

- Warto wspomnieć, że liczba debiutów na NewConnect w 2010 roku była wyższa niż na każdym z pozostałych alternatywnych rynków giełdowych w Europie, do których należą: MAB w Hiszpanii, Entry Standard we Frankfurcie, AIM w Londynie, czy EuroMTF w Luksemburgu – powiedziała Bogusława Skowrońska. Według Skowrońskiej to precedens i szansa dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, która chce być liczącym się graczem w regionie i w Europie.