Na problemy z uprawnieniami rady rodziców zwraca uwagę rzecznik finansowy, który w raporcie z maja 2017 r. zwracał uwagę, że rada rodziców nie jest podmiotem z osobowością prawną, i nie może być stroną żadnej umowy. Zdaniem rzecznika nie może też założyć konta.

Rada rodziców nie może mieć konta

Jak wskazuje Marcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego, rozwiązaniem, które zapewniałoby bezpieczeństwo w takich sytuacjach jest utworzenie w ramach rachunku szkoły dedykowanego subkonta z upoważnieniem niektórych członków rady rodziców do korzystania z niego. Dodaje jednak, że banki rzadko zwracają na to uwagę.

- Nie zdarza się, żeby bank odmówił wypłaty z konta, oczywiście dopóki wszystko jest w porządku. Przekonaliśmy się o tym na przykładzie rady rodziców z Nadarzyna, gdzie problemy zaczęły się w momencie upadłości banku - tłumaczy. Chodziło o 14 tys. zł wpłacone na ubezpieczenia uczniów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odmówił ich zwrotu, stwierdzając, że rada rodziców nie miala prawa założyć rachunku w banku.

Umowa ze szkołą

Odmowę uzasadniono faktem, że podmiot nie ma zdolności do czynności prawnych. Oznacza to podobne problemy jak w przypadku zawierania umów przez osoby niemające zdolności do czynności prawnych ( art. 14 kodeksu cywilnego)

Jak podkreśla rzecznik w raporcie, prawidłowo zawarta umowa powinna zostać podpisana z przedstawicielami rady rodziców upoważnionymi przez dyrektora szkoły. W takim przypadku byłaby to umowa zawarta nie przez radę, a konkretnie przez szkołę.

Marcin Jaworski podkreśla jednak, że w praktyce nie zdarza się, by przedsiębiorcy - zwłaszcza ubezpieczyciele - kwestionowali ważność umów zawartych z radą rodziców i na tej podstawie odmawiali wypłaty świadczenia.


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>