Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmienić art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, przewidujący możliwość zatrudnienia pedagoga: "w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela". Według resortu tego rozwiązania nadużywano, by nie podpisywać z pedagogami umów na stałe, zwłaszcza że dyrektor nie musiał wyjaśniać nauczycielowi, dlaczego podpisuje z nim umowę na krótszy czas.

 

 

 

Czas określony - maksymalnie 36 miesięcy

Po zmianach w Karcie Nauczyciela pedagoga już nie będzie można w nieskończoność zatrudniać, podpisując z nim umowy na czas określony. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy. Po zmianach stosunek pracy przekształci się automatycznie - w zależności od stopnia awansu:

  • w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania lub umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli nauczyciel nie spełnia warunków do uzyskania mianowania.

 

Przepis ma być podobny do art. 25[1] §  1. Kodeksu pracy, który przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Nowelizacja może okazać się jednak niedoprecyzowana.

 

Jak zawrzeć umowę o pracę na czas określony z nauczycielem w trakcie roku szkolnego?>>

Czy można nowo zatrudnionego nauczyciela dyplomowanego zatrudnić na umowę o pracę na czas określony?

 

Dobry pomysł, ale z luką

Jak tłumaczy radca prawny, dr Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy, takie rozwiązanie to krok w dobrą stronę. - Ustawodawca już dawno dostrzegł konieczność wprowadzenia mechanizmów, które przeciwdziałałyby nadużywaniu umów terminowych ustanawiając w Kodeksie pracy generalny zakaz zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony powyżej 33 miesięcy. Zakaz ten nie miał zastosowania do nauczycieli, ze względu na wyłącznie jej stosowania przez szczególne regulacje zawarte w Karcie Nauczyciela, które dopuszczają obecnie możliwość zatrudniania na umowę na czas określony bez ograniczeń - pod warunkiem, że zaistniały potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela - tłumaczy prawnik.

Dodatki i podwyżki - jest projekt zmian w Karcie Nauczyciela>>

 

Jednak - jak podkreśla - autorzy projektu zatrzymali się w połowie drogi, bo zgodnie z proponowaną nowelizacją poprzednie umowy na czas określony będą wliczane do maksymalnego limitu zatrudnienia terminowego tylko pod warunkiem, że przerwa między rozwiązaniem poprzednim a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy.

- Daje to znaczną możliwość obchodzenia okresu planowanych limitów zatrudnienia na czas określony poprzez wprowadzenie przerw między kolejnymi przypadkami terminowego zatrudnienia - podkreśla dr Wujczyk - Nie jest też jasne dlaczego pracodawca zdecydował się na ustanowienie limitu zatrudnienia na czas określony na 36 miesięcy a nie jak to przewidziano w Kodeksie pracy na 33. W przypadkach wprowadzania ograniczeń dotyczących dopuszczalnych zasad zatrudnienia pożądane jest zachowanie jednolitości - dodaje.