Wykład inauguracyjny na kongresie wygłosiła prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była rzecznik praw obywatelskich. - Przewija się dylemat, czy prawo jest tarczą wobec opresji, czy mieczem, by wymusić posłuch. Byłam wychowywana w wizji prawa jako instrumentu władzy - wolą klasy panującej, zabezpieczoną sankcją przymusu państwowego. Obecnie skłaniam się raczej do przekonania, że prawo jest tarczą dla jednostki - mówiła prof. Łętowska. Podkreślała jednak, że taka tarcza może być skuteczna tylko, jeżeli prawo nie jest w żaden sposób wypaczane, a nie jest to wcale rzadkie.
Więcej>>

Jednym z tematów kongresu była mowa nienawiści. - Mowa nienawiści dotyka jednostki, grupy społeczne i zawodowe. Jej ofiarą padali m.in. nauczyciele podczas strajku - mówiła sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej "Iustitia”. To zjawisko narasta - według danych Fundacji Batorego z hejtem w internecie spotkało się 54 proc. dorosłych i 95,6 proc. młodzieży.
Więcej>>

Strajk i reforma zmieniły sposób, w jaki postrzegani są nauczyciele. Doszło do pogłębienia podziałów pomiędzy nauczycielami a rodzicami, a także pomiędzy samymi nauczycielami - mówili prelegenci VI Kongresu Edukacja i Rozwój. - Strajk można uznać za sytuację kryzysową, bo świadczy o pewnym kryzysie społecznym, jest to sytuacja ostateczna. Zwłaszcza, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemem zawiodły - mówił Tomasz Garstka.
Więcej>>

O odpowiedzialności szkoły za akty przemocy na jej terenie mówił dr Jacek Pierzchała. - Dyrektor szkoły broniąc się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, może powołać się na wyrok Sądu Najwyższego (I PKN 570/00), z którego wynika, że interes szkoły jako placówki ma pierwszeństwo przed interesem nauczyciela - mówił ekspert, tłumacząc, że tę regułę można stosować m.in. w sporach kadrowych z nauczycielami.
Więcej>>

Organizatorami wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska oraz Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja.

Czytaj także: Super Dyrektorzy nagrodzeni >>