- To dla nas ważna chwila, dziękujemy wszystkim, którzy są z nami już tak długo - mówiła naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły" Małgorzata Pomianowska - Przez te dwadzieścia pięć lat towarzyszyliśmy dyrektorom i nauczycielom przy wszystkich ważnych zmianach w oświacie - dodała. Osobom odpowiedzialnym za tworzenie miesięcznika podziękowała też Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny Wolters Kluwer Polska.

 

Wykład prof. Łętowskiej rozpoczął VI Kongres Edukacja i Rozwój>>

 

Super Dyrektorzy Nagrodzeni

Podczas uroczystej Gali 25-lecia „Dyrektora Szkoły” wyłoniono również laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. W pierwszym etapie jury pod przewodnictwem dr Danuty Elsner do głównego tytułu nominowało 10 osób. Z tego grona kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców.
– Cechą charakterystyczną jej koncepcji kierowania placówką jest wyzwalanie potencjału i talentów wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces edukacji i dzielenie się w mądry oraz empatyczny sposób odpowiedzialnością – mówiła przewodnicząca kapituły dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW, wręczając statuetkę Super Dyrektora Przedszkola Małgorzacie Stastny. Natomiast uzasadniając przyznanie tytułu Super Dyrektora Szkoły Lilli Błaszczyk, podkreślała m.in. że szkoła w Pukininie tętni ciekawymi inicjatywami, interesującymi projektami edukacyjnymi i współpracą, co skutkuje zbudowaniem kultury zaufania oraz współpracy między uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

 

Oprócz nagród głównych kapituła przyznała trzy wyróżnienia: w kategorii Super Dyrektor Przedszkola dla Beaty Koszlagi, dyrektor Przedszkola nr 305 w Warszawie, a w kategorii Super Dyrektor Szkoły dla Arkadiusza Kędzierskiego, dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu oraz Jolanty Oliwiak, dyrektor Polskiej Szkoły Altogether w Dublinie. Nominacje do tytułu Super Dyrektor otrzymali ponadto: Małgorzata Kińska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 w Łodzi, Urszula Dulnik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach, Agata Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju, Mariusz Mischkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie, oraz Renata Stępień, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.

 

 

 

Nominowani w kategorii Super Dyrektor Przedszkola

  • Małgorzata Kińska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 w Łodzi,
  • Beata Koszlaga, dyrektor Przedszkola nr 305 w Warszawie,
  • Małgorzata Stastny, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Kraina Uśmiechu” w Krakowie.

Nominowani w kategorii Super Dyrektor Szkoły

  • Lilla Błaszczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pukininie,
  • Urszula Dulnik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach,
  • Agata Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju,
  • Mariusz Mischkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie,
  • Arkadiusz Kędzierski, dyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu,
  • Jolanta Oliwiak, dyrektor Polskiej Szkoły Altogether w Dublinie,
  • Renata Stępień, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.

25 lat Dyrektora Szkoły