Jak zapowiedziała minister edukacji, MEN chce złagodzić początkowe założenia - nauczyciel będzie oceniany będzie co 5 lat, a nie co trzy lata, jak obecnie zakłada przepis. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała też, że pierwszy rok wdrażania zmian w ocenianiu pedagogów będzie wyzwaniem dla wszystkich.

Ocena nauczyciela jednak co pięć lat>>


Bez oceny, bez dodatku

Od 1 września 2018 r. zmieniają się przepisy Karty Nauczyciela, skala ocen stanie się szersza – oprócz wyróżniającej, dobrej i negatywnej pedagog będzie mógł otrzymać również notę bardzo dobrą. Od września 2020 r. nauczyciele dyplomowani z najwyższą oceną pracy dostaną dodatek do pensji – docelową wysokość ok. 500 zł osiągnie on w 2022 r.

Jak tłumaczy serwisowi Prawo.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zmiana niekoniecznie będzie korzystna dla nauczycieli dyplomowanych. Wynika to z terminów określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

ZNP zauważa, że nowa ustawa niczym nie zmienia absurdalności całego systemu oceniania, a co więcej może odbić się na wynagrodzeniu pedagogów, a konkretnie na prawie do dodatku tzw. 500+ dla nauczycieli.

 

 


 

Ocena po trzech latach

  Jak podkreślają związkowcy, aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę trzeba będzie wystąpić o ocenę po trzech latach. Przypominają, że to obecna minister edukacji powiązała ocenę pracy z wysokością wynagrodzeń nauczycieli.

   

  Oceny pracy nauczyciela po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów należy dokonać do:

  •     30.06.2020 r. w przypadku nauczyciela dyplomowanego, który 1.09.2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od uzyskania tego stopnia awansu;
  •     31.08.2021 r. w przypadku nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego, a jeżeli w tym okresie rozpocznie on staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po jego zakończeniu.

   


  Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
  Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
  Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>