- To dopiero początek. Spodziewamy się, że wniosków będzie o wiele więcej, ponieważ oddziały ZNP, które je przyjmowały, mają czas do 10 czerwca na ich zaopiniowanie i przesłanie do Warszawy – informuje ZNP. 

Wnioski można składać od 10 maja 2019 r. Na koncie funduszu - jak podawano w maju - zgromadzono 8 mln zł. To oznacza, że zapomogę w wysokości 500 zł będzie można przyznać około 16 tys. nauczycieli.  

Czytaj: Pieniądze z funduszu strajkowego na wniosek nauczyciela>>

Pomoc dla osób niezrzeszonych

Pomoc dostaną tylko te osoby, które przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych i strajkowały minimum 9 dni. Dodatkowe warunki to: brak wynagrodzenia za czas strajku oraz spowodowana tym faktem trudna sytuacja materialna.

Udział w społecznym komitecie „Wspieram Nauczycieli” wzięli wybitni przedstawiciele środowisk edukacji, prawa, nauki i kultury, a także dziennikarze. Inicjatywę wsparła królowa polskiej humanistyki Maria Janion, laureat nagrody Nike 2018 Marcin Wicha, filozofka, publicystka, obrończyni praw człowieka i czołowa przedstawicielka tzw. katolicyzmu otwartego Halina Bortnowska i popularny badacz języka prof. Jerzy Bralczyk, a także współtwórczyni ruchu szkół społecznych Krystyna Starczewska.

 

Rachunek uruchomiono 11 kwietnia. Ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał od 8 do 27 kwietnia.