Mowa o publikacji "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia", którego autorami są Joanna Niszcz i Stanisław Zając. Rzeczoznawcami podręcznika byli: dr hab. Aleksander Głogowski, dr hab. Jarosław Pacuła, dr Paweł Milcarek - wynika z opublikowanego w piątek wpisu w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. Książka ukaże się nakładem SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o. w postaci papierowej. Wskazano, że przeznaczona jest dla branżowych szkół I stopnia (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

Czytaj: 
Historia i teraźniejszość już od 1 września 2022 r. - rozporządzenia opublikowane>>
Spór o podręcznik do HiT - jeden zatwierdzony, inne w kolejce>>

Nie tylko podręcznik prof. Roszkowskiego

To publikacja "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.", którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek. Jak podano, decyzja w sprawie podręcznika została wydana 2 września 2022 r. Numer ewidencyjny w wykazie MEiN: 1155/1/2022.

Rzeczoznawcami podręcznika byli: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Danuta Krzyżyk - wynika z opublikowanego w piątek wpisu w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. Książka ukaże się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w postaci papierowej i odwzorowania cyfrowego. Wskazano, że przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego i technikum).

Resort edukacji poinformował w lipcu, że wpłynęły do MEiN trzy wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do HiT. 12 maja 2022 r. wpłynął pierwszy wniosek. Był to wniosek Wydawnictwa Biały Kruk Sp. z o.o. Podręcznik pn. "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego został dopuszczony 1 lipca do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników pod nr 1145/1/2022.

Drugi wniosek 22 czerwca 2022 r. złożyły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.". Autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek

Trzeci wniosek złożyło 5 lipca 2022 r. Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia". Podręcznik jest autorstwa Joanny Niszcz i Stanisława Zająca. Procedura dopuszczania tego podręcznika nie została jeszcze zakończona.(ks/ms/PAP)