Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny apeluje do resortu edukacji o należyte przestrzeganie przepisów, zobowiązujących Polskę do zapewnienia wszystkim chętnym uczniom lekcji etyki. W wystąpieniu podkreśla, że mimo nowych przepisów, obligujących gminy do organizacji zajęć nawet, gdy chce z nich skorzystać tylko jeden uczeń, do jej biura wciąż wpływa wiele skarg w tej sprawie.

MEN przypomina: od września więcej szkół z etyką>>

Uczniowie i ich rodzice skarżą się, że w praktyce nie da się skorzystać z nowych rozwiązań. Lekcje etyki często organizowane są w odległych częściach miasta i w bardzo późnych lub bardzo wczesnych godzinach. Zdarza się też, że odbywają się w tym samym czasie, co inne zajęcia, na które uczęszcza uczeń.

Uczeń może mieć etykę i religię>>

Organizacja etyki w grupach międzyklasowych napotyka także na trudności związane z różnicą wieku uczniów, uczęszczających na lekcje - podkreśla rzecznik w wystąpieniu i zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienia w tej sprawie. Pełna treść wystąpienia>>

Kuria: niechodzenie na religię to jednak nie apostazja>>