Polska wdraża międzynarodowe standardy
Rok szkolny 2014/2015 ma być rokiem przełomowym w kwestii organizacji lekcji etyki - obowiązujące od 1 września 2014 r. rozporządzenie nakazuje zorganizować lekcję z tego przedmiotu nawet, gdy chętny do nauki będzie tylko jeden uczeń. Do wprowadzenia takich przepisów zobowiązał Polskę trybunał w Strasburgu, wydając wyrok w sprawie Grzelak przeciwko Polsce.
W sprawie tej Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła zakaz dyskryminacji oraz wolność sumienia i wyznania, niezapewniając niewierzącym uczniom możliwości uczęszczania na lekcje etyki.

Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Szkoły zapytają, które dzieci będą chodzić na religię
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało także, że szkoły muszą zrezygnować z powszechnej praktyki żądania od rodziców deklaracji o tym, że ich dziecko nie będzie chodzić na religię. Pytanie powinno być sformułowane odwrotnie, to rodzice uczniów, którzy będą chodzić na katechezę powinni informować o tym placówkę.

Można pytać, czy dziecko będzie chodzić na religię>>

Kielecka kuria: niezapisanie dziecka na religię to apostazja
O tych zasadach przypomniała na swojej stronie internetowej kielecka kuria, dodając jednocześnie własną interpretację prawa kościelnego. Z komunikatu dowiedzieć się można było, że niezapisanie dziecka na religię zostanie potraktowane jak pisemna apostazja. Nie sprecyzowano jednak, czy rodzica, czy dziecka.

Oświadczenie kurii cytuje "Gazeta Wyborcza">>

Po namyśle księża zdecydowali się jednak złagodzić swoje stanowisko.
- Brak uczestnictwa w lekcjach religii absolutnie nie jest równoznaczny z apostazją - dementuje w "Głosie Wielkopolskim" ks. Zbigniew Cieślak, kanclerz kurii w Kaliszu. - Instrukcja zawierała błąd. Zostanie wydane oświadczenie prostujące tę pomyłkę. Więcej>>

Deklaracja wiary nauczycieli - nauczam prawdy, ale zgodnej z poglądami Kościoła Katolickiego>>